logo

Kontejnerski transport

Slide Slide Slide Slide Posetite nas na LinkedIn

ISTORIJAT

Kao najmlađa unutar Transagent grupe, pomorsko rečna agencija Transagent doo Beograd je osnovana u februaru 2014. Na tržištu Srbije od 2006. poslovali smo kao predstavništvo Transagent Rijeka. Od 24. 08.2018. godine poslujemo pod nazivom Transagent Operator doo Beograd. Zahvaljujući odličnim rezultatima, izrasli smo u domaću firmu, tim mladih i ambicioznih ljudi koji zauzimaju značajno mesto na tržištu Srbije u domenu logistike gde se Transagent pozicionirao kao brend, simbol za kvalitet.

Transagent Operator doo Beograd je sastavni deo Transagent grupe, međunarodne pomorske i transportne agencije, koja je lider na polju međunarodnog pomorskog transporta od 1963. godine. U regionu, Transagent posluje sa sledećih lokacija: Rijeka (Hrvatska), Ploče (Hrvatska), Zagreb (Hrvatska), Koper (Slovenija), Beograd (Srbija), Bar (Crna Gora), i važi za jednu od najpouzdanijih transportnih agencija.

Transagent čine ljudi, profesionalci, koji svojom znanjem doprinose da se kompanija ističe dugogodišnjim iskustvom i konstantnim uspehom u poslovanju. To je rezultat zdravog i produktivnog načina poslovanja i visokostručnog i osposobljenog kadra. Strateška pozicioniranost Transagent grupe omogućava pokrivenost svih najvećih jadranskih luka. Kreiramo i nudimo rešenja u skladu sa potrebama i zahtevima klijenta prema svim kontinentima.

U okviru Transagent grupe posluju i :

client
client
client

Naša misija je konstantno prevazilaženje očekivanja klijenata kroz ukupan kvalitet ostvarenih usluga, kroz troškovno najefektivnija i profesionalno najpouzdanija rešenja.

VIZIJA

Naša vizija je poslovanje uz promovisanje i stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, održavanje postojećeg i ostvarenje daljeg uspeha kroz investiranje u metode poslovanja, dalji razvoj naših usluga i stalnu edukaciju zaposlenih. Kako bismo u svakom trenutku odgovorili na raznovrsne izazove koje pred nas stavljaju naši klijenti, svi zaposleni u našem timu predano neguju visok nivo korporativnih vrednosti:

 • Kvalitet usluge

 • Efikasnost

 • Fleksibilnost

 • Odgovorno poslovanje

 • Pouzdanost

 • Konstantan razvoj

 • Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem Upravljanja Kvalitetom

Naš sistem upravljanja kvalitetom pokriva celokupno poslovanje i usmeren je na stalni dalji razvoj, kako poslovnih procesa, tako i zaposlenih.

Zadovoljstvo klijenata

je naš glavni cilj,  kom smo u potpunosti posvećeni i lično angažovani, što nam pruža dodatnu konkurentsku prednost.

Kvalitet

na kom insistiramo tražimo i od naših poslovnih partnera. Naša dugogodišnja i uspešna saradnja sa poslovnim partnerima se bazira na zajedničkim ciljevima, uzajamnom poštovanju i poverenju.

Strateški poslovni odnosi

nam omogućavaju eliminisanje neizvesnosti u poslovanju, dostizanje najboljih uslova za naše klijente, što za rezultat ima ukupan kvalitet naših usluga na polju transporta i logistike.

Poslujemo prema jasno definisanim procedurama i standardima.

Naše procedure poslovanja za rezultat imaju ostvarenje dogovorenih ciljeva i zadovoljstvo klijenata. Njihovo dalje unapređenje je proces na koji smo svi u kompaniji usmereni.

Kvalitet nas vodi do uspeha.

U poslovnom okruženju koje se konstatno menja, Transagent reaguje na brz, adekvatan i fleksibilan način.

AKTUELNO

TRANSAGENT u brojkama

52 godine uspešnog poslovanja Transagent grupe
75
92 zaposlena u okviru Transagent grupe
65
650+ RF kontejnera u izvozu 2014.
55
50% pretovarnih kapaciteta luke Rijeka
60
1 200 000+ tona robe prevezene železnicom u 2014.
80

ČLANSTVA/ SERTIFIKATI/ UDRUŽENJA

Izrasli smo u moćan tim profesionalaca sa višedecenijskim iskustvom u oblasti međunarodnog transporta. Članovi smo:

 • Udruženja Brodskih i transportnih agencija u Hrvatskoj i Sloveniji,
 • Privredne komore Srbije,
 • Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata „Transport i logistika“,
 • FONASBA,
 • ECASBA,
 • BIMCO.
 • AHLERS PARTNERS NETWORK
 • AHLERS PARTNER for PROJECT LOGISTICS
 • Posedujemo sertifikat kvaliteta od strane FONASBA, kao i standarde ISOPA i ISO 9001.
client
client
client
client
client
client
client

USLUGE

Naša delatnost obuhvata širok spektar usluga, koje realizujemo uz poštovanje najviših standarda:

 • Lučka agentura
 • Aktivnosti vezane za terete (organizacija ukrcavanja, iskrcavanja, skladištenja, osiguranja, pregledi)
 • Špedicija
 • Kontejnerski transport
 • Multimodalni prevoz
 • Brodarski ugovori (chartering) za rasute, generalne i tekuće terete
 • Projektna logistika ( izrada kompletnih logističkih rešenja prema posebnim zahtevima klijenta )
 • Organizovanje rečno/pomorskog, drumskog, železničkog i kamionskog prevoza

U našoj agenciji su zaposleni visokokvalifikovani radnici, sa dugogodišnjm iskustvom kada je u pitanju transport roba, i to opravdava odluku najvećih svetskih brodara koji su izabrali našu agenciju da zastupa njihove interese na teritoriji Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije, kao partnera od poverenja.

Pored naše osnove delatnosti, posebno smo se specijalizovali za obezbeđenje i transport rinfuznog (rasutog) tereta (suvog i tečnog), kao i za kontejnerski transport.

Kamionski transport

 • Međunarodni
 • Domaći/Loko transport

Kamionski transport se javlja kao dopuna pomorskom transportu i predstavlja dopremu/otpremu roba iz/za luke. S tim u vezi se i naš spektar usluga proširio, i ponudili smo klijentima dopunu našeg servisa koji je rezultirao u organizaciji kontejnerskog transporta kamionima iz/za luke. Takođe organizujemo i domaći transport robe kamionom u lokalu ( na prostoru Srbije ). U lokalnom kamionskom transportu najviše smo fokusirani na rasute terete u domenu agro poslova (transport kukuruza, soje, pšenica i drugih merkantilnih roba), kao i transport kontenera od terminala do krajnjih korisnika (uvoznika ) i obrnuto ( od izvoznika do terminala za sve izvozne poslove )

Železnički transport

 • Konvencionalni
 • Intermodalni

Železnički transport predstavlja jedan od najkompleksnijh vidova transporta i koristi se za poslove jasno definisane dinamike i velikih obima (količina). Bavimo se transportom rasutih tereta i organizacijom intermodalnog transporta. Kako u okviru Transagent grupe imamo i firmu koja je terminalni operater za kontejnerski transport, deo smo međunarodne intermodal HUPAC mreže koja na nedeljnom nivou ima otpreme/dopreme sa više od 100 destinacija unutar Evrope. Takođe smo uspostavili i servis dopreme/otpreme blok vozova iz/za luku Riijeka, kao i redovan servis sa INLAND terminalima unutar HUPAC mreže preko Bilk terminala u Budimpešti.

Pomorsko/rečni transport ( chartering )

 • Rečni transport Dunavom rasutih i generalnih tereta
 • Pomorski transport generalnog tereta, rasutih i tečnih tereta

Zahvaljujući geografskom položaju u Srbiji se u proteklih deset godina ponovo aktuelizovao transport Dunavom i Savom, a od pre dve godine i Tisom. Rečni transport je transport koji je fokusiran na prevoze velikih količina tereta. Mi smo se prepoznali u realizaciji ove vrste transporta i zato smo veoma prisutni na transportima merkantilnih roba na gornjem i donjem toku Dunava. Takođe, veoma smo aktivni i na uspostavljanju uzvodnog toka Dunava od luka Reni/Izmail/Konstanca ka Srbiji. Sam pomorski transport, što se Transagenta tiče, najveća je poznanica, jer na tom vidu transporta sama firma je i izrasla do nivoa na kom se trenutno nalazi. Preko 25% svih tereta koji se prekrcavaju u luci Rijeka su u organizaciji Transagenta, a preko luke Koper imamo velike količine pošiljaka generalnih tereta (drvo, papir) kao i RoRo pošiljaka. Takođe, kada se tržišni uslovi ispostave kao povoljniji, koristimo i druge luke u okruženju (najčešće luku Konstanca).

Kontejnerski transport

 • FCL/LCL
 • Transport roba na temperaturnom režimu RFR
 • Transport naročitih pošiljaka (Open Top i Flat Rack kontejnerima)

Kontejnerski transport se ogleda u transportu punih kontejnera FCL pošiljke i zbirnih kontejnerskih pošiljaka LCL. Transagent je svoje ime na tržištu gradio na veoma zahtevnim poslovima, kao što su transporti naročitih pošiljaka; frigo kontejnera RFR (temperaturni režim). Najveći smo pojedinačni transporter rifer kontejnera na tržištu Srbije među špediterima. Osim toga, veoma smo prisutni i na polju transporta vangabaritnih pošiljaka Open Top i Flat Rack kontejnerima (nekoliko fabrika i delova fabrika je dopremljeno na ovaj način), kao i transport velikog broja građevinskih mašina i namenskih jamskih mašina za rudnike na teritoriji bivše SFRJ

Projektna logistika

Izrada najoptimalnijeg logističkog rešenja prema specifičnim zahtevima klijenta predstavlja prepoznatljiv kvalitet Transagenta i njegovog tima profesionalaca.

Naša stručnost, pouzdanost i posvećenost pretočeni su u organizaciju usluge transporta po principu “full logistics solution”. Nudimo efikasna rešenja kao precizan i pouzdan odgovor na zahteve klijenata i kompleksne izazove koje postavlja transport svih vrsta tereta od mesta poizvodnje do mesta isporuke, sa jednog kontinenta na drugi.

Pažljivo planiramo i obezbeđujemo celokupan tok dopreme pošiljke iz proizvodnog pogona do luke otpreme (POL), organizaciju manipulacije i utovara na brod u tačno definisanim terminima, organizaciju pomorskog transporta “naročitih pošiljki”, manipulacije u luci prispeća (POD) i organizovanje dostave vangabaritnih pošiljki od luke istovara do mesta isporuke, kako u Srbiji, tako i svuda u svetu.

Sigurnost transporta i tačnost isporuke su naš prioritet, a zadovoljstvo svakog klijenta – mera našeg uspeha.

ZAPOSLENJE

Ako reči – predano, sistematski i efikasno opisuju vaš način rada, i ako otvorenog uma i srca pristupate svakom zahtevu svakog klijenta, budite deo tima profesionalaca Transagenta koji su uvek spremni da svojom stručnošću i inventivnošću odgovore na sve izazove.

UPS (Unique Selling Proposition): potpuna i kompletna usluga, pronalaženje najboljih logističkih rešenja, njihovo praćenje i realizacija uz direktnu komunikaciju sa našim timom profesionalaca (single point of contact)

Faktori uspeha: odgovorno i pouzdano poslovanje, kvalitet usluge, efikasnost i fleksibilnost, konstantan razvoj, sistem upravljanja kvalitetom, usmerenost na ispunjenje zahteva klijenata

Ime i prezime (obavezno)

E-pošta (obavezno)

Biografija (obavezno)

Vaša poruka

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client

KONTAKT


Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Naslov

Vaša poruka

Adresa: Uzun Mirkova 3/3
11000 Beograd

PIB: 108430447

Matični broj: 20997923

office@transagent.rs
tel: +381 11 4000 515;
fax: +381 11 2928 280;

sales@transagent.rs
tel: +381 11 4000 514;
fax: +381 11 2928 280;

rail@transagent.rs
tel: +381 11 4000 510;
fax: +381 11 2928 280;

logistics@transagent.rs
tel: +381 11 4000 511;
fax: +381 11 2928 280;

projects@transagent.rs
tel: +381 11 4000 513;
fax: +381 11 2928 280;

chartering@transagent.rs
tel: +381 11 4000 512;
fax: +381 11 2928 280;